Afvalsoort Grond

Toegestane afvalproducten

  • Zand
  • Aarde
  • Grond
  • Klei
  • Kort gemaaide graszoden
  • De grond mag niet vervuild zijn met andere afvalstoffen.

Niet toegestane afvalproducten

  • Vervuilde en/of verontreinigde grond
  • Bedrijfsafvalstoffen en/of gevaarlijke afvalstoffen
  • Puin, schoon puin
  • Asbest en/of asbestgelijkend materiaal