Een samenwerking tussen HORNBACH en SUEZ

Container 15m3

hornbach-15m3.png
Afmetingen: L:625cm B: 240cm H: 120cm
Inhoud: 15m3
Afvalcontainer met een inhoud van circa 15 m3

Gebruiksinstructies
- Containers mogen tot maximaal 20 cm boven de rand gevuld worden.
- Aan de voor-, achter-, en zijkanten mag geen afval uitsteken.

Voordelige all-in prijzen!
Getoonde prijzen zijn inclusief:
- 21% BTW
- Bezorgen
- Afvoeren
- 8 weken huur (na 8 weken wordt € 7,50 inclusief BTW gerekend per extra week)
- Verwerken afval
- Milieu-toeslag
SUEZ Copyright SUEZ Nederland Holding B.V., Meester E.N. van Kleffenstraat 10, 6842 CV Arnhem
(default) 23 queries took 2 ms
NrQueryErrorAffectedNum. rowsTook (ms)
1SELECT `Parameter`.`value` FROM `bouwbakkie`.`parameters` AS `Parameter` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Parameter`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Parameter`.`name` = 'slugprefix' AND ((`Parameter`.`site_id` = 1) OR (`Parameter`.`site_id` = 15)) LIMIT 1110
2SELECT `Nodeliverydate`.`id`, `Nodeliverydate`.`date` FROM `bouwbakkie`.`nodeliverydates` AS `Nodeliverydate` WHERE 1 = 1440
3SELECT `Site`.`id`, `Site`.`name`, `Site`.`url`, `Site`.`layout`, `Site`.`css`, `Site`.`metadescription`, `Site`.`theme`, `Site`.`mobiletheme`, `Site`.`ordercounter`, `Site`.`previous_supplier_id`, `Site`.`active` FROM `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` WHERE `Site`.`url` = 'hornbach-container.nl' LIMIT 1110
4SELECT `Parameter`.`value` FROM `bouwbakkie`.`parameters` AS `Parameter` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Parameter`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Parameter`.`name` = 'btwpercentage' AND ((`Parameter`.`site_id` = 1) OR (`Parameter`.`site_id` = 15)) LIMIT 1110
5SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`string`, `Text`.`metakeywords`, `Text`.`title`, `Text`.`metadescription`, `Text`.`site_id`, `Text`.`created`, `Text`.`modified`, `Site`.`id`, `Site`.`name`, `Site`.`url`, `Site`.`layout`, `Site`.`css`, `Site`.`metadescription`, `Site`.`theme`, `Site`.`mobiletheme`, `Site`.`ordercounter`, `Site`.`previous_supplier_id`, `Site`.`active` FROM `bouwbakkie`.`texts` AS `Text` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Text`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Text`.`name` = 'IDS_SITE_KEYWORDS' AND `Text`.`site_id` = 15 LIMIT 1110
6SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`string`, `Text`.`metakeywords`, `Text`.`title`, `Text`.`metadescription`, `Text`.`site_id`, `Text`.`created`, `Text`.`modified`, `Site`.`id`, `Site`.`name`, `Site`.`url`, `Site`.`layout`, `Site`.`css`, `Site`.`metadescription`, `Site`.`theme`, `Site`.`mobiletheme`, `Site`.`ordercounter`, `Site`.`previous_supplier_id`, `Site`.`active` FROM `bouwbakkie`.`texts` AS `Text` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Text`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Text`.`name` = 'IDS_SITE_DESCRIPTION' AND `Text`.`site_id` = 15 LIMIT 1110
7SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`string`, `Text`.`metakeywords`, `Text`.`title`, `Text`.`metadescription`, `Text`.`site_id`, `Text`.`created`, `Text`.`modified`, `Site`.`id`, `Site`.`name`, `Site`.`url`, `Site`.`layout`, `Site`.`css`, `Site`.`metadescription`, `Site`.`theme`, `Site`.`mobiletheme`, `Site`.`ordercounter`, `Site`.`previous_supplier_id`, `Site`.`active` FROM `bouwbakkie`.`texts` AS `Text` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Text`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Text`.`name` = 'IDS_SITE_SLOGAN' AND `Text`.`site_id` = 15 LIMIT 1110
8SELECT `Province`.`id`, `Province`.`provincecode`, `Province`.`name`, `Province`.`capital`, `Province`.`title`, `Province`.`description`, `Province`.`metakeywords`, `Province`.`metadescription`, `Province`.`site_id`, `Site`.`id`, `Site`.`name`, `Site`.`url`, `Site`.`layout`, `Site`.`css`, `Site`.`metadescription`, `Site`.`theme`, `Site`.`mobiletheme`, `Site`.`ordercounter`, `Site`.`previous_supplier_id`, `Site`.`active` FROM `bouwbakkie`.`provinces` AS `Province` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Province`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Province`.`provincecode` != 'Z' AND `Province`.`site_id` = 15 ORDER BY `Province`.`name` ASC000
9SELECT `Feedback`.*, `Order`.`invoice_city` FROM `bouwbakkie`.`feedback` AS `Feedback` left JOIN `bouwbakkie`.`orders` AS `Order` ON (`Order`.`ordernumber` = `Feedback`.`ordernumber`) WHERE `Feedback`.`user` <> 'Anoniem' AND `Feedback`.`score` > 3 AND `Feedback`.`status` = 'Goedgekeurd' AND `Feedback`.`text` <> '' ORDER BY `Feedback`.`tfcid` DESC LIMIT 2220
10SELECT `Parameter`.`value` FROM `bouwbakkie`.`parameters` AS `Parameter` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Parameter`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Parameter`.`name` = 'feedback_score' AND ((`Parameter`.`site_id` = 1) OR (`Parameter`.`site_id` = 15)) LIMIT 1110
11SELECT `Parameter`.`value` FROM `bouwbakkie`.`parameters` AS `Parameter` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Parameter`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Parameter`.`name` = 'feedback_noreviews' AND ((`Parameter`.`site_id` = 1) OR (`Parameter`.`site_id` = 15)) LIMIT 1110
12SELECT `Container`.`id`, `Container`.`type`, `Container`.`width`, `Container`.`depth`, `Container`.`height`, `Wastetype`.`id`, `Wastetype`.`wastetype`, `Wastetype`.`soil`, `ContainersWastetype`.`id`, `ContainersWastetype`.`price`, `ContainersWastetype`.`container_id`, `ContainersWastetype`.`wastetype_id`, `ContainersWastetype`.`containertype` FROM `bouwbakkie`.`containers_wastetypes` AS `ContainersWastetype` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`containers` AS `Container` ON (`ContainersWastetype`.`container_id` = `Container`.`id` AND `Container`.`site_id` = 15) LEFT JOIN `bouwbakkie`.`wastetypes` AS `Wastetype` ON (`ContainersWastetype`.`wastetype_id` = `Wastetype`.`id` AND `Wastetype`.`site_id` = 15) WHERE `ContainersWastetype`.`id` IS NULL AND `ContainersWastetype`.`site_id` = 15000
13SELECT min(`ContainersWastetype`.`price`) as minprice, max(ContainersWastetype.price) as maxprice FROM `bouwbakkie`.`containers_wastetypes` AS `ContainersWastetype` WHERE `ContainersWastetype`.`site_id` = 15 AND `ContainersWastetype`.`active` = '1'110
14SELECT `Parameter`.`site_id`, `Parameter`.`value` FROM `bouwbakkie`.`parameters` AS `Parameter` WHERE `Parameter`.`name` = 'sitelogo'660
15SELECT `Parameter`.`id`, `Parameter`.`name`, `Parameter`.`value` FROM `bouwbakkie`.`parameters` AS `Parameter` WHERE ((`Parameter`.`site_id` = 1) OR (`Parameter`.`site_id` = 15))40400
16SELECT `Text`.`name`, `Text`.`string`, `Text`.`metakeywords`, `Text`.`title`, `Text`.`metadescription` FROM `bouwbakkie`.`texts` AS `Text` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Text`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Text`.`site_id` = 1528280
17SELECT `Blockedip`.`id`, `Blockedip`.`ip`, `Blockedip`.`hostname`, `Blockedip`.`name`, `Blockedip`.`email`, `Blockedip`.`created`, `Blockedip`.`modified` FROM `bouwbakkie`.`blockedips` AS `Blockedip` WHERE `ip` = '54.82.10.219' LIMIT 1000
18SELECT `Session`.`id`, `Session`.`data`, `Session`.`expires` FROM `bouwbakkie`.`cake_sessions` AS `Session` WHERE `Session`.`id` = 'filq92evoj76nphneqqvmvt5k4' LIMIT 1000
19SELECT `Text`.`id`, `Text`.`name`, `Text`.`string`, `Text`.`metakeywords`, `Text`.`title`, `Text`.`metadescription`, `Text`.`site_id`, `Text`.`created`, `Text`.`modified`, `Site`.`id`, `Site`.`name`, `Site`.`url`, `Site`.`layout`, `Site`.`css`, `Site`.`metadescription`, `Site`.`theme`, `Site`.`mobiletheme`, `Site`.`ordercounter`, `Site`.`previous_supplier_id`, `Site`.`active` FROM `bouwbakkie`.`texts` AS `Text` LEFT JOIN `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` ON (`Text`.`site_id` = `Site`.`id`) WHERE `Text`.`name` = 'IDS_TITLE_PAGE_AFVALCONTAINER' AND `Text`.`site_id` = 15 LIMIT 1110
20SELECT `Container`.`id`, `Container`.`type`, `Container`.`shortcode`, `Container`.`lasaulecanumber`, `Container`.`h1header`, `Container`.`explanation`, `Container`.`slug`, `Container`.`detailtext`, `Container`.`height`, `Container`.`width`, `Container`.`depth`, `Container`.`cubicmeter`, `Container`.`order`, `Container`.`showonfrontpage`, `Container`.`producttype`, `Container`.`productsfeedtext`, `Container`.`instructionpdf`, `Container`.`mostordered`, `Container`.`site_id`, `Container`.`created`, `Container`.`modified` FROM `bouwbakkie`.`containers` AS `Container` WHERE `Container`.`order` != 0 AND `Container`.`slug` = 'container-15m3.html' AND `Container`.`site_id` = 15 ORDER BY `Container`.`order` ASC LIMIT 1110
21SELECT `Photo`.`id`, `Photo`.`type`, `Photo`.`size`, `Photo`.`name`, `Photo`.`newname`, `Photo`.`primary`, `Photo`.`container_id`, `Photo`.`wastetype_id`, `Photo`.`site_id`, `Photo`.`created`, `Photo`.`modified` FROM `bouwbakkie`.`photos` AS `Photo` WHERE `Photo`.`site_id` = 15 AND `Photo`.`container_id` = (104)110
22SELECT `Site`.`id`, `Site`.`name`, `Site`.`url`, `Site`.`layout`, `Site`.`css`, `Site`.`metadescription`, `Site`.`theme`, `Site`.`mobiletheme`, `Site`.`ordercounter`, `Site`.`previous_supplier_id`, `Site`.`active` FROM `bouwbakkie`.`sites` AS `Site` WHERE `Site`.`id` = 15 AND `id` = 15110
23SELECT `Wastetype`.`id`, `Wastetype`.`wastetype`, `Wastetype`.`shortcode`, `Wastetype`.`h1header`, `Wastetype`.`explanation`, `Wastetype`.`slug`, `Wastetype`.`allowed`, `Wastetype`.`notallowed`, `Wastetype`.`order`, `Wastetype`.`producttype`, `Wastetype`.`soil`, `Wastetype`.`mostordered`, `Wastetype`.`site_id`, `Wastetype`.`created`, `Wastetype`.`modified`, `ContainersWastetype`.`id`, `ContainersWastetype`.`container_id`, `ContainersWastetype`.`wastetype_id`, `ContainersWastetype`.`slug`, `ContainersWastetype`.`price`, `ContainersWastetype`.`specialprice`, `ContainersWastetype`.`originalprice`, `ContainersWastetype`.`purchaseprice`, `ContainersWastetype`.`articlecode`, `ContainersWastetype`.`ean`, `ContainersWastetype`.`active`, `ContainersWastetype`.`metakeywords`, `ContainersWastetype`.`metadescription`, `ContainersWastetype`.`title`, `ContainersWastetype`.`h1header`, `ContainersWastetype`.`title1`, `ContainersWastetype`.`text1`, `ContainersWastetype`.`title2`, `ContainersWastetype`.`text2`, `ContainersWastetype`.`title3`, `ContainersWastetype`.`text3`, `ContainersWastetype`.`producttype`, `ContainersWastetype`.`containertype`, `ContainersWastetype`.`productsfeedtitle`, `ContainersWastetype`.`rating`, `ContainersWastetype`.`votes`, `ContainersWastetype`.`alternative1_id`, `ContainersWastetype`.`alternative2_id`, `ContainersWastetype`.`alternative3_id`, `ContainersWastetype`.`site_id`, `ContainersWastetype`.`created`, `ContainersWastetype`.`modified` FROM `bouwbakkie`.`wastetypes` AS `Wastetype` JOIN `bouwbakkie`.`containers_wastetypes` AS `ContainersWastetype` ON (`ContainersWastetype`.`container_id` = 104 AND `ContainersWastetype`.`wastetype_id` = `Wastetype`.`id`) WHERE `Wastetype`.`order` != 0 AND `ContainersWastetype`.`active` = '1' ORDER BY `Wastetype`.`order` ASC442